offentlige virksomheter vi stoler mest på

Tillitsundersøkelsen 2016 viser hvilke offentlige virksomheter nordmenn stoler mest på. Forbrukerombudet, Mattilsynet og Skatteetaten deler førsteplassen, mens UDI, Plan- og bygningsetaten og Fiskeridirektoratet havner nederst på listen.

Forbrukernes egen vaktbikkje, Forbrukerombudet, nyter sammen med Mattilsynet og Skatteetaten tillit blant hele 42 prosent av befolkningen. Også Datatilsynet, Barneombudet og Helsedirektoratet kommer høyt opp på listen.

– De tre virksomhetene på topp er alle sterkt til stede i nordmenns liv. I tillegg er de dyktige til å kommunisere med befolkningen gjennom ulike kanaler og jobber fortløpende med å initiere viktige debatter i media. Dermed demonstrerer de ekspertise og kompetanse på en måte som skaper tillit over tid, sier Bente Kvam Kristoffersen, daglig leder i Trigger Oslo.

Senest i forbindelse med Panama-papirene har Skatteetaten kommet med flere utspill som blir lagt merke til, samtidig som de alltid opptrer som en viktig veileder som hjelper folk med å betale riktig skatt.  Forbrukerombudet på sin side passer på når butikker og kjeder driver villedende markedsføring og får, naturlig nok, mye oppmerksomhet i media gjennom dette arbeidet.

– Mattilsynet er også i en særstilling, og nettopp deres jobb tror jeg bare vil bli viktigere og viktigere i fremtiden. At maten kanskje ikke er trygg, er noe som bekymrer mange. Sprøytemidler, genmodifisert mat og antibiotika i dyrefôr gjør mange bekymret, og derfor ser nok mange på dette som en av statens viktigste oppgaver for å sikre befolkningens helse, sier Kvam Kristoffersen. 

– Hva betyr tallene for de offentlige virksomhetene?
– Først og fremst er høy tillit med på å gi dem legitimitet. Disse virksomhetene er jo avhengige av å få bevilgninger fra det offentlige for å kunne eksistere. At de gjør en viktig jobb, er synlige og kommuniserer godt til vanlige folk er avgjørende, sier Kvam Kristoffersen.

På bunnen av listen havner UDI, Plan- og bygningsetaten og Fiskeridirektoratet.

– UDI og Plan og bygningsetaten er typiske eksempler på offentlige myndigheter som stadig havner i konflikter med enkeltmennesker. I slike situasjoner taper nesten alltid byråkratiet kampen om troverdigheten, da vi mennesker har en tendens til å bli så engasjert av emosjonelle menneskeskjebner at vi ender opp med å stole på dem, fremfor det store og upersonlige byråkratiet. Fiskeridirektoratet på sin side lider nok under at få har et forhold til dem, kombinert med hyppig kritikk i media, sier Kvam Kristoffersen. 

 

Interesse- og bistandsorganisasjonene vi stoler på

Røde Kors og Leger uten Grenser troner øverst på listen over hvilke interesse- og bistandsorganisasjoner vi stoler mest på. – Dette er organisasjoner som evner å ta ekte engasjement ut i faktiske handlinger. Det oser tillit av organisasjoner som viser at de kan ta i et tak når det trengs som mest, sier Gørill Husby Moore, rådgiver innen politikk og samfunn i Trigger.

Trigger har vært så heldige å få lov til å arbeide med Røde Kors på en rekke prosjekter. Husby Moore mener plasseringen på toppen av undersøkelsen er vel fortjent.

– Røde Kors er en bauta innen humanitær sektor. De har en enorm organisasjon, både internasjonalt og her i Norge, men de klarer likevel alltid å være den organisasjonen som virkelig trår til når andre trenger det som mest. Når Røde Kors forteller at det er viktig å bidra, så stoler vi på dem. Vi kan alle føle at det er vanskelig og vondt å forholde seg til verdens humanitære kriser, urettferdighet og nød. For at vi skal åpne opp og forstå det som faktisk skjer, er tillit og evnen til å forklare hva som skjer på en god måte helt avgjørende. Røde Kors evner det. Derfor klarer de ofte å få med seg folk på å ta steget fra å være passive tilskuere til å bli givere og frivillige, sier Husby Moore.

Dette er en stor annerkjennelse til alle våre 43 000 frivillige som står på hver eneste dag for å hjelpe andre.
— Øistein Mjærum, kommunikasjonssjef i Røde Kors

Kommunikasjonsdirektør i Røde Kors, Øistein Mjærum, er svært fornøyd med tallene.

– Dette er en stor anerkjennelse til alle våre 43 000 frivillige som står på hver eneste dag for å hjelpe andre. Med en tilstedeværelse både lokalt i Norge og over hele verden er vi helt avhengig av tillit i det norske folk for å få gjort jobben vår. Slike bekreftelser gir inspirasjon til å stå på videre, og det lover godt for årets viktigste dugnad; TV-aksjonen, som i år går til Røde Kors' arbeid for dem som er fanget i krig og konflikt, sier Mjærum

 Øistein Mjærum, k ommunikasjonsdirektør i Røde Kors

Øistein Mjærum, kommunikasjonsdirektør i Røde Kors

Husby Moore er ikke mindre imponert av Leger Uten Grenser, som innkasserer nøyaktig samme talle som Røde Kors i Tillitsundersøkelsen 2016.

– Leger Uten Grenser er en kompromissløs og uredd aktør. De redder liv og har et tydelig mandat i det å hjelpe mennesker som trenger akutt medisinsk hjelp foran alt annet. Leger Uten Grenser hjelper dem som trenger det mest, uansett hvor, hvem eller hvorfor. At de sender ut norske leger og helsepersonell skaper nærhet til kriser langt unna. Det er lett for folk å forstå hva de jobber med og hva deres mandat er. Leger Uten Grenser har derfor stor troverdighet i arbeidet de gjør i felt, noe som forsterkes av at organiasjonen består av leger; en yrkesgruppe vmed høy tillit i befolkningen. Leger Uten Grenser forvaltet sitt humanitære mandat på en imponerende måte, og det får de betalt for gjennom topplassering i Tillitsundersøkelsen 2016, sier Husby Moore. 

 

LO på topp blant arbeidslivsorganisasjonene

LO troner øverst på listen over hvilke arbeidslivsorganisasjoner vi stoler mest på. Det bør gi masse energi til å stå løpet ut i resten av vårens lønnsforhandlinger.

32 prosent av de spurte i Tillitsundersøkelsen 2016 svarer at de har tillit til hovedsammenlutningen. Det er godt foran Utdanningsforbundet og Den Norske Legeforening med henholdsvis 23 og 22 prosent på de neste plassene. 

Johannes Fjose Berg, rådgiver i Trigger, mener LO står sterkt fordi deres medlemmers kampsaker gjerne har vært sammenfallende med interessene til mange av dem som har vært oppfattet som de svake i samfunnet

– Tradisjonelt har LO alltid vært på lag med den lille mann. De har talt arbeidernes sak opp mot et mektig næringsliv, og det gjør inntrykk og skaper tillit blant nordmenn flest. Dermed havner LO øverst på tillitstoppen blant arbeidslivsorganisasjonene, sier Johannes Fjose Berg som likevel tror tilliten til LO var høyere tidligere.

 
 Johannes Fjose Berg, partner og rådgiver i Trigger

Johannes Fjose Berg, partner og rådgiver i Trigger

NORDMENN HAR IKKE TILLIT TIL FOTBALLEN

Den siste tiden har det stormet i fotball-Norge. Nå viser Tillitsundersøkelsen at nordmenn ikke lenger har tillit til verken Norges Fotballforbund eller fotballens øverste tillitsvalgte. 

Av samtlige organisasjoner undersøkelsen har tatt for seg, havner både det nasjonale og internasjonale fotballforbundet helt nederst når nordmenn rangerer hvilke organisasjoner de har tillit til.

– Det er nesten en prestasjon å ha så lav tillit hos det norske folk som NFF og generalsekretær Kjetil Siem har. Norges Fotballforbund forvalter en av idrettene vi nordmenn setter aller størst pris på. Det finnes så mye glede, entusiasme og kjærlighet i fotballen. Det skal egentlig praktisk talt være umulig å ha så stor mistillit hvis man målbærer idrettens reelle verdier, sier Johannes Fjose Berg, rådgiver i Trigger.

– Fotballens øverste ledere har i lang tid fremstått i utakt med folket. Mens folk flest bidrar til å holde liv i breddefotballen gjennom vaffelsalg, dugnadsarbeid og åpne diskusjoner, har det vist seg at NFF opererer med skjulte reiseregninger og møter i lukkede rom. Når avstanden mellom bredde og topp blir så stor, er det fasiten på hvordan oppnå stor mistillit, sier Fjose Berg. 

Resultatene viser at kun 1 prosent av de spurte har tillit til generalsekretæren i Norges Fotballforbund, og blant organisasjonene befinner NFF seg også helt på bunnen med 4 prosent oppslutning. 

Fjose Berg påpeker imidlertid at det for en organisasjon som NFF aldri kan bli helt bekmørkt. 

– Mulighetene for å vise frem alt det fantastiske arbeidet som gjøres er så definitivt til stede. Denne skuta skal Siem & Co klare å snu hvis de gjør ting riktig. Jeg tror rett og slett at man må snu organisasjonen litt å hodet. Det er på tide å skape ekte engasjement om idretten som involverer grunnfjellet i fotballfamilien, sier Fjose Berg.

Blant organisasjoner og institusjoner innen idrett og kultur ligger kulturinstitusjonene på topp. Mest tillit har Nasjonalteateret og Nasjonalmuseet.