NRK på tillitstoppen

Ingen medier er så tillitsvekkende som NRK. – På ingen som helst måte overraskende, sier Preben Carlsen, konsernsjef i Trigger.

Gammel eller ung, kvinne eller mann, by eller bygd. NRK nyter enorm tillit på tvers av alle kategorier. 73 prosent av de spurte i Tillitsundersøkelsen 2016 sier at de stoler på statskanalen, som dermed innkasserer en suveren førsteplass på tilllitstronen i Norge.

– Dette er veldig hyggelige resultater for oss – og først og fremst er det veldig viktig. Som lisensfinansiert allmennkringkaster er det helt fundamentalt for NRK at vi har tillit hos publikum. Dette er ikke noe man har gjort seg fortjent til en gang for alle; man må fortjene det hver eneste dag, så dette gir inspirasjon videre, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

Tror faglig sterke ansatte er nøkkelen
Kringkastingssjefen fremhever de ansatte i NRK som hovedfaktor bak de sterke resultatene.

– Jeg opplever at NRK har medarbeidere med stor kompetanse på mange fagfelt, og det gjør at de også nyter respekt ute blant folk. Videre har det nok også sammenheng med at NRK er en felles arena eller felles offentlighet for det norske folk, sier kringkastingssjefen. Han får støtte fra konsernsjef i Trigger, Preben Carlsen:

 Thor Gjermund Eriksen, kringkastingssjef NRK - Foto: Ole Kaland

Thor Gjermund Eriksen, kringkastingssjef NRK - Foto: Ole Kaland

– NRK har alltid hatt en særstilling som folkeopplyser og troverdig nyhetsformidler. Det er på NRK de store nyhetene fra regjering og kongehus blir formidlet, og kanalen har en helt spesiell rolle ved nasjonale kriser. Det interessante er at dette varer ved inn i en helt ny mediehverdag, sier Carlsen.

Lokalavisene i våre hjerter
Annenplassen på tillitstoppen blant norske medier går til Aftenposten med 49 prosent, mens Dagens Næringsliv havner på tredjeplass med 33 prosent. Lokalavisene har tradisjonelt hatt en sterk posisjon i det norske samfunnet, og undersøkelsen viser at de fortsetter å holde på den posisjonen. 28 prosent av de spurte i undersøkelsen fester stor tillit til sin lokalavis, noe som plasserer lokalavisene på fjerdeplassen i Tillitsundersøkelsen 2016.

På bunnen av skalaen havner TVNorge, sammen med ukebladene Her og Nå og Se og Hør. Kun to prosent av de spurte oppgir at de har tillit til TVNorge, én prosent sier det samme om Her og Nå, mens ingen av de spurte ser ut til å feste noe særlig tillit til Se og Hør.

– Her er det trolig stoffområdet, med kjendiser, kjærlighetsliv og underholdning som spiller inn. Disse mediene har nok troverdighet på områdene de dekker, men de vil aldri komme høyt på listen over det folk flest legger i begrepet «å stole mest på». Hvis spørsmålet hadde vært hvem folk stoler mest på som formidler av kjendisnyheter, ville nok listen sett noe annerledes ut, sier Carlsen.

 

Lokalavisene nyter høy tillit

Norske lokalaviser nyter høy tillit i befolkningen. Kun NRK, Aftenposten og Dagens Næringsliv gjør det bedre enn lokalavisene i Tillitsundersøkelsen 2016.

Dermed knuser lokalavisene flere av gigantene i norsk mediebransje. Faktisk har mer enn dobbelt så mange nordmenn tillit til lokalavisen sin som til VG, Dagbladet og Nettavisen. Markeds- og informasjonssjef Geir K. Hus i Landslaget for lokalaviser (LLA) gleder seg stort over at lokalavisene havner i tetsjiktet i undersøkelsen.

Jeg tror at lokalavisene har tillit blant lesere og annonsører fordi vi er lim og lupe i nærmiljøene til folk.
— Geir K. Hus, markeds- og informasjonssjef i Landslaget for lokalaviser
 Geir K. Hus, markeds- og informasjonssjef i Landslaget for lokalaviser 

Geir K. Hus, markeds- og informasjonssjef i Landslaget for lokalaviser 

– Jeg tror at lokalavisene har tillit blant lesere og annonsører fordi vi er lim og lupe i nærmiljøene til folk. Vi er lim i den forstand at vi knytter folk sammen og skriver om det som angår dem i hverdagen. Vi er lupe fordi vi følger med på det politikere, byråkrater og andre med makt holder på med. Lokalavisen finner en god balanse mellom det positive og det konstruktive. Vi har godt over 100 medlemsaviser i LLA, og flere av våre aviser har holdt på i over 100 år. Og tillit er noe det tar år og dag å bygge, sier Geir K. Hus.

– Lokalavisene har alltid vært en viktig bauta i norske lokalsamfunn. Ikke bare har lokalavisene vært viktige som agendasettere av saker av stor lokal betydning, men de har også tatt rollen som en positiv bidragsyter i lokalsamfunnet på alvor. Det får de nå betalt for i form av høy tillit i befolkningen, sier Preben Carlsen, konsernsjef i Trigger. 

 

Journalister har lavere tillit enn næringslivsledere

Bare en av tre nordmenn har tillit til journalister. Dermed har færre tillit til journalistene enn mange av kildene de skal dekke kritisk, viser ferske tall fra Tillitsundersøkelsen 2016.

Undersøkelsen viser at bare 27 prosent av de spurte opplever at journalister er til å stole på. Til sammenlikning sier 29 prosent det samme om næringslivsledere, og 38 prosent har tillit til ledere i offentlige virksomheter.

– Når nordmenn stoler mer på ledere i private og offentlige virksomheter enn på journalistene som er satt til å dekke dem, har mediene et alvorlig problem – I alle fall hvis de ønsker å opprettholde sin rolle som samfunnets vaktbikkje, sier Preben Carlsen, konsernsjef i Trigger.

Han tror en del av forklaringen bak journalistenes svake renommé handler om medienes kamp mot fallende opplagstall og budsjetter, og utviklingen mot en mer kommersielt drevet journalistikk som er kommet som en konsekvens av dette.

– Det er svært uheldig når volumfokuset i mediene går på bekostning av kvalitetsjournalistikken. Vi ser stadig oftere at gode saker blir prioritert ned, hvis de krever arbeidsinnsats og tid av journalistene selv, til fordel for alle de lettbeinte klikksakene mediene pusher ut. Jeg er ganske sikker på at det påvirker troverdigheten deres negativt, sier Carlsen.

Vi stoler mest på de “gamle” mediene
Undersøkelsen viser at papiravisene, på tross av dramatisk nedgang i opplagstallene, har langt høyere troverdighet i befolkningen enn nettavisene. Bortimot annenhver nordmann sier de har stor tillit til informasjon de får gjennom papiraviser, mens under en tredel av oss sier det samme om nettaviser.

– Det sier noe om at folk opplever de tradisjonelle papiravisene som mer etterrettelige og dyptgående enn nettavisene. Det blir spennende å se hvordan de digitale mediene vil jobbe for å bygge opp den tilliten de er avhengige av for å utføre journalistikkens oppdrag som “vaktbikkjer” i et samfunn der stadig flere stemmer kjemper om både oppmerksomheten og sannheten, sier Carlsen.

 

Disse journalistene stoler vi mest på

Aftenpostens Harald Stanghelle er den enkeltprofilen i norske medier som har størst tillit og troverdighet i befolkningen.

I Tillitsundersøkelsen 2016 troner politisk kommentator Harald Stanghelle i Aftenposten øverst på listen over journalister, kommentatorer og redaktører som nordmenn stoler mest på, med 37 prosent oppslutning.

Deretter følger NRKs erfarne nyhetsanker Nina Owing og programleder Ole Torp fra samme kanal. Henholdsvis 33 og 32 prosent sier de har tillitt til de to profilene.

– Det er de virkelige bautaene i norsk mediebransje som nyter størst tillit i befolkningen. De sterke stemmene som ikke går av veien for å bryte meninger og stille kritiske spørsmål – uansett hvem de møter på den andre siden av bordet – blir belønnet for sin substans og kløktige analyser i form av høy tillit og troverdighet i befolkningen, sier Carlsen.